Trawniki

Jak wszyscy wiemy trawnik jest jedną z najczęściej użytkowanych powierzchni ogrodu. Pełni niezwykle ważną rolę podczas wypoczynku, zabaw czy też spotkań towarzyskich,  dlatego ważne jest abyśmy odpowiednio o niego zadbali.

Nasza firma specjalizująca się od wielu lat w zakładaniu i pielęgnacji i trawników  chętnie Państwu w tym pomoże.  Zakładamy trawniki z siewu oraz z rolki. Zarówno jeden jak i drugi wymaga odpowiedniego przygotowania i zabiegów.

I przygotowanie terenu
 1. Wykonanie oprysku chwastobójczego
 2. Usunięcie martwej darni
 3. Analiza gruntu rodzimego
 4. Ewentualne polepszenie struktury gleby poprzez dodanie piasku do zbyt ciężkiej, mało przepuszczalnej ziemi
 5. Zglebogryzowanie podłoża
 6. Wstępne wyrównanie terenu
 7. Nawiezienie odpowiednio dobranej ziemi
 8. Wstępne wyrównanie terenu oraz jego utwardzenie
II Trawnik z siewu
 1. Ewentualne położenie siatki na krety
 2. Przykrycie siatki niedużą warstwą ziemi
 3. Wyrównanie terenu oraz jego utwardzenie
 4. Utwardzenie poprzez wałowanie
 5. Wysiew nasion
 6. Przykrycie nasion substratem torfowym
 7. Wysiew nawozu
 8. Podlewanie
 9. Oprysk przeciw chwastom
 10. Pierwsze koszenie
III Trawnik z rolki
 1. Utwardzenie poprzez wałowanie
 2. Ewentualne położenie siatki na krety
 3. Położenie trawy z rolki
 4. Podlewanie
 5. Pierwsze koszenie

 

« 2 z 2 »