Drenaże, odwodnienia

2.3 Drenaże i odwodnienia

Stojąca woda w ogrodzie to zmartwienie nie jednego właściciela.  Każdy opad deszczu powoduje powstanie „przydomowego bagienka”, a co za tym idzie brak możliwości korzystania z uroków ogrodu. My jako firma możemy szybko rozwiązać ten problem.  Sprawcami tego stanu są bowiem  2 rodzaje źródła wody oraz słabo przepuszczalna gleba.

  • Woda opadowa
  • Podsiąkająca woda gruntowa    

Zbyt duży opad deszczu przy jednocześnie słabo przepuszczalnej glebie (glina, ił) powoduje, iż gleba nie nadąża wsiąknąć powodując podtopienia. Im cięższa gleba tym woda dłużej będzie utrzymywać się na powierzchni.

Jakie rozwiązania?

  • rozluźnienie ziemi poprzez przemieszanie ciężkiej gleby z gruboziarnistym piaskiem
  • wykonanie odpływu wody deszczowej z rynien

Odprowadzenie wody deszczowej z rynien rurą perforowaną do studzienek chłonnych

Odprowadzenie wody deszczowej z rynien rurą pełną  do studzienek chłonnych

  • wykonanie drenażu

Położenie sieci rur drenażowych ze spadkiem 0,2-0,3% w kierunku studni chłonnych. Rury drenażowe należy owinąć geowłókniną bądź włóknem kokosowym. Wokół drenów należy ułożyć 20-centymetrową warstwę filtracyjną z drobnego żwiru o granulacji 2-6 mm.